Centrum Medyczne "Gemini"
    A+ A- Reset
    A+ A- Reset
 
 

Badania słuchu


 
#11

Proponujemy Państwu wykonanie szerokiej gamy testów słuchowych, pozwalających na zdiagnozowanie słuchu zarówno pod kątem leczenia jak i doboru aparatu słuchowego. Najczęściej wykonywanymi testami słuchowym są: badanie audiometryczne oraz badanie tympanometryczne. Poniżej znajdziecie Państwo charakterystykę obu badań.  

Badanie Audiometryczne

Badanie audiometryczne polega na określeniu najcichszego dźwięku , który słyszy osoba badana.
Badanie wykonuje się dla różnych częstotliwości dźwięków (niskich, średnich, wysokich).
Podczas badania specjalista zaprasza badanego do specjalnie wyciszonego pomieszczenia gdzie badanemu zakłada się słuchawki oraz podaje się przycisk odpowiedzi.
Przez słuchawki podawany jest ton pomiarowy o określonej częstotliwości oraz określonym natężeniu. Podczas badania każde ucha badane jest osobno. 
Zadaniem Pacjenta jest naciśnięcie przycisku za każdym razem gdy usłyszy dźwięk. Następnie po każdej odpowiedzi osoba badająca zmniejsza dźwięk w celu określenia jak najcichszego dźwięku usłyszanego przez badanego. Po zbadaniu jednego ucha następuje zmiana na ucho przeciwne. 
Wynikiem badania jest tak zwany audiogram.
Audiogram przedstawia nam najcichszy poziom głośności, który jest słyszany przez badaną osobę (próg słyszenia) 
Krzywe zaznaczone na audiogramie mają odpowiedni kolor dla ucha prawego (czerwony)
i ucha lewego (niebieski).
Wg Światowej Organizacji Zdrowia (z ang. WHO – World Health Organization) określany jest stopień oraz średni ubytek słuchu

 
#10

Badanie Tympanometryczne

Badanie tympanometryczne wykonuje się w celu określenia stanu oraz prawidłowego funkcjonowania ucha środkowego.
Celem tego badania jest określenie w jaki sposób transmitowane są sygnały przez kanał słuchowy, błonę bębenkową a także kosteczki słuchowe.
Specjalne urządzenie nadaje sygnał do ucha oraz rejestruje odbity od błony bębenkowej dźwięk. 
Podczas badania nie należy mówić, ziewać oraz przełykać śliny- może mieć to wpływ na ciśnienie w uchu środkowym co może przyczynić się do błędów pomiarowych
Badanie polega na wprowadzeniu do ucha specjalnej sondy. Podczas badania następuje delikatna zmiana ciśnienia w uchu. Urządzenie rejestruje odbite od błony bębenkowej sygnały odpowiednio je analizując.
Podczas badania nie sygnalizuje się faktu słyszenia dźwięków.
Badanie jest krótkie oraz nieinwazyjne.

Stopień ubytku słuchu
Średni ubytek słuchu w uchu
Średni ubytek słuchu w uchu
0 stopień uszkodzenia słuchu
normalne słyszenie

Średni ubytek słuchu do 25 dB HL
Średni ubytek słuchu do 25 dB HL
1 stopień uszkodzenia słuchu
lekki ubytek słuchu
Średni ubytek słuchu 26 - 40 dB HL
Średni ubytek słuchu 26 - 40 dB HL
2 stopień uszkodzenia słuchu
Umiarkowany bytek słuchu
Średni ubytek słuchu 41 - 60 dB HL
Średni ubytek słuchu 41 - 60 dB HL

 

Średni ubytek słuchu 41 - 60 dB HL

3 stopień uszkodzenia słuchu
ciężki ubytek słuchu
Średni ubytek słuchu 61 - 80 dB HL
Średni ubytek słuchu 61 - 80 dB HL
4 stopień uszkodzenia słuchu
głęboki ubytek słuchu łącznie z głuchotą
Średni ubytek słuchu powyżej 80 dB HL
Średni ubytek słuchu powyżej 80 dB HL

audigram

Stopień ubytku słuchu oblicza się jako średnia z czterech częstotliwości z audiogramu (500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz)
Wartość progu w uchu prawym wynosi 10 dB
Wartość progu w uchu lewym wynosi 70 dB