Centrum Medyczne "Gemini"
    A+ A- Reset
    A+ A- Reset
 
 
Maria Lewandowska-Lewińska

Maria Lewandowska-Lewińska


Neurologopeda, Surdopedagog, Surdologopeda

Surdologopeda, surdopedagog, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka z wieloletnim doświadczeniem w pracy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz poradniach rehabilitacji słuchu i mowy.
Obszar pracy - diagnoza pedagogiczna  pacjenta z niedosłuchem oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych zachodzących u dzieci i młodzieży z niedosłuchem/ głuchotą, terapia surdolopopedyczna, terapia surdopedagogiczna, terapia neurologopedyczna,