Centrum Medyczne "Gemini"
    A+ A- Reset
    A+ A- Reset
 
 
Gabriela Poznań

Gabriela Poznań


Logopeda, Neurologopeda

Jestem logopedą, neurologopedą oraz specjalistą wczesnej interwencji logopedycznej.

W ramach logopedii zajmuję się:
- diagnozą artykulacji dzieci i młodzieży,
- nauką prawidłowej wymowy w przypadku różnorodnych zaburzeń,
- ocena słuchu fonemowego,
- zaburzeniami czytania i pisania,
- niepłynnością mowy,
- pracą z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy oraz z dzieckiem z autyzmem.

W ramach neurologopedii pomagam osobom z:
- afazją.
- dysartrią,
- dysfagią.

W ramach specjalności z wczesnej interwencji logopedycznej:
- prowadzę ocenę funkcjonalna niemowląt i małych dzieci z uwzględnieniem nieprawidłowości fizjologicznych,
- ocenę czynności pokarmowych,
- udzielam wskazówek profilaktycznych w celu kształtowania prawidłowej mowy.

W przypadku osób po laryngektomii udzielę wskazówek i ustalę program oddziaływań terapeutycznych.