Centrum Medyczne "Gemini"
    A+ A- Reset
    A+ A- Reset
 
 
Joanna Malczewska

Joanna Malczewska


Logopeda

Poradnia logopedyczna świadczy usługi w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej.

Naszym celem jest wyrównywanie deficytów w komunikacji z otoczeniem, usuwanie wad wymowy oraz rozwijanie sprawności językowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Zajmujemy się m.in. pacjentami z :
- całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm)
- niedokształceniem mowy o typie afazji
- opóźnionym rozwojem mowy
- mutyzmem
- jąkaniem
- wadami artykulacyjnymi
- zaburzeniami mowy związanymi z uszkodzeniem lub dezintegracją ośrodkowego układu nerwowego (m.in. pacjenci po udarach)
- wadami słuchu 
- niepełnosprawnością intelektualną 
- zaburzeniami foniatrycznymi (m.in. pacjenci po laryngektomii).

Wydajemy opinie logopedyczne dotyczące aktualnego stanu rozwoju mowy. W przypadku pacjentów po udarach świadczymy pomoc na terenie domu.